Nâng cấp TK VIP tải tài liệu không giới hạn và tắt QC

Các nâng cao kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh

Có bao giờ bạn cảm thấy việc đọc đoạn văn hay một bài báo bằng tiếng Anh mất rất nhiều thời gian? Có khi tốc độ đọc trung bình của bạn lên tới từ 200 đến 350 từ vựng trong một phút nhưng bạn không năm được nội dung của toàn bài hay bỏ qua một vài ý chính ... » Xem thêm

18-07-2012 8 tài liệu 13133
QUẢNG CÁO
5 Tài liệu trong BST: Các nâng cao kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh
TOP Download

Tài liệu đề nghị cho bạn: