Nâng cấp TK VIP tải tài liệu không giới hạn và tắt QC
QUẢNG CÁO

Giáo án sinh học 12 toàn tập

Giáo án sinh học 12 được biên soạn với mục tiêu giúp học sinh sau khi học xong cần phải nắm và trình bày được khái niệm gen, mô tả được cấu trúc chung của gen cấu trúc, nêu được khái niệm và các đặc điểm chung của mã di truyền, lí giải được vì sao mã di truyền là mã bộ ba, từ mô hình nhân đôi ADN, mô tả các bước của quá trình nhân đôi ADN, làm cơ sở cho sự nhân đôi NST.

17-03-2011 361 178
Download
TOP Download

Tài liệu đề nghị cho bạn: