Nâng cấp TK VIP tải tài liệu không giới hạn và tắt QC
QUẢNG CÁO

Giáo án Sinh học lớp 12 cơ bản

Giáo án Sinh học lớp 12 cơ bản được biên soạn giảng dạy nhằm giúp học sinh phát biểu được khái niệm gen , mô tả được cấu trúc chung của gen cấu trúc, trình bày được các chức năng của a xit nucleic, đặc điểm của sự mã hoá thông tin di truyền trong axit nucleic, lí giải được vì sao mã di truyền là mã bộ ba và trình bày được thời điểm, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cơ chế tự sao của ADN.

12-08-2010 1583 723
Download
TOP Download

Tài liệu đề nghị cho bạn: