Nâng cấp TK VIP tải tài liệu không giới hạn và tắt QC
QUẢNG CÁO

Giáo án tích hợp Địa lý lớp 5

Giáo án tích hợp Địa lý lớp 5 nhằm giúp học sinh liên kết các môn học với nhau và biết được tên một số đảo và quần đảo nước ta, biết được một số khoáng sản chính của Việt Nam, nắm được ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất, nêu được vai trò của khoáng sản đối với đời sống con người, ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác sử dụng khoáng sản hợp lý.

09-08-2011 1099 291
Download
TOP Download

Tài liệu đề nghị cho bạn: