Nâng cấp TK VIP tải tài liệu không giới hạn và tắt QC
QUẢNG CÁO

Phương pháp dạy học môn Tự nhiên xã hội ở Tiểu học

Các  môn về TN-XH  nhằm giúp học sinh lĩnh hội  những tri thức ban đầu và thiết thực về con người, tự nhiên và xã hội xung quanh. Qua đó, phát triển cho các em năng lực quan sát, năng lực tư duy, lòng ham hiểu biết khoa học và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần hình thành nhân cách cho học sinh.

15-09-2011 3378 778
Download
TOP Download

Tài liệu đề nghị cho bạn: