Nâng cấp TK VIP tải tài liệu không giới hạn và tắt QC
QUẢNG CÁO

Tiếng Anh lớp 1, 2 - Giáo án tiếng Anh lớp 1, 2

Xây dựng giáo án là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của bài giảng. Những bài giảng có khi là một giáo án chuẩn bị chu đáo, cũng có khi là những ý tưởng bất ngờ nảy đến. Không cứng nhắc như nhiều giờ học khác, trong giờ học tiếng Anh bạn có thể tổ chức nhiều hoạt động như đóng kịch, chơi trò chơi, học tiếng Anh qua bài hát.

11-08-2010 4331 598
Download
TOP Download

Tài liệu đề nghị cho bạn: