Những mẫu câu phổ biến trong giao tiếp hằng ngày

Tài liệu Những mẫu câu thông dụng cho người mới bắt đầu học tiếng anh rất hữu ích cho các học viên, những người đi làm, đi du lịch... Tài liệu được biên soạn rất công phu, nội dung thực tế và bám sát với nhu cầu giao tiếp.

10-11-2012 25272 9578
Quảng cáo