Nâng cấp TK VIP tải tài liệu không giới hạn và tắt QC

Cẩm nang những câu phỏng vấn bằng tiếng Anh

Tài liệu tham khảo 125 câu hỏi trả lời khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh Basic Interview Questions I 1. Tell me a little about yourself. 2. What are your strengths? 3. What are your weaknesses? 4. What are your short term goals? 5. What are your long term goals?

22-02-2013 7 tài liệu 7009
QUẢNG CÁO
7 Tài liệu trong BST: Cẩm nang những câu phỏng vấn bằng tiếng Anh
TOP Download

Tài liệu đề nghị cho bạn: