Nâng cấp TK VIP tải tài liệu không giới hạn và tắt QC

Thủ thuật tạo và thuyết trình bằng PowerPoint

Microsoft Powerpoint tích hợp trong bộ Office là một phần mềm thông dụng nhất hiện nay dùng cho việc thuyết trình tại các cuộc hội thảo, giảng dạy... » Xem thêm

17-11-2012 8 tài liệu 12970
QUẢNG CÁO
7 Tài liệu trong BST: Thủ thuật tạo và thuyết trình bằng PowerPoint
Quảng Cáo
TOP Download

Tài liệu đề nghị cho bạn: