Nâng cấp TK VIP tải tài liệu không giới hạn và tắt QC

Giáo án tích hợp Địa lý lớp 5

Giáo án tích hợp Địa lý lớp 5 nhằm giúp học sinh liên kết các môn học với nhau và biết được tên một số đảo và quần đảo nước ta, biết được một số khoáng sản chính của Việt Nam, nắm được ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất, nêu được vai trò của khoáng sản đối với đời sống con người, ý... » Xem thêm

09-08-2011 1489 293
QUẢNG CÁO

Tóm tắt nội dung tài liệu

  1. NỘI DUNG TÍCH HỢP GDBVMT + HCM + KNS + NL MÔN LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ LỚP 5 - PHẦN ĐỊA LÍ TÍCH HỢP NỘI DUNG GD tích hợp MỤC TIÊU CẦN ĐẠT BÀI MỨC GIÁO DỤC ĐỘ Bài 1: Việt Biết được tên một số đảo và Giáo dục ý thức giữ gìn, Nam- Đất quần đảo nước ta. bảo vệ đất nước. - Liên MT nước chúng ta hệ. Bài 2: Địa Biết được một số khoáng sản - Vai trò của khoáng sản chính của Việt Nam. đối với đời sống con hình và khoáng sản. người. - Bộ - Ý thức được sự cần thiết MT phận phải bảo vệ và khai thác sử dụng khoáng sản hợp lý. Bài 3: Khí hậu Nắm được ảnh hưởng của khí Ý thức được sự cần thiết hậu đến đời sống và sản xuất. phải bảo vệ rừng và sử dụng tiết kiệm nguồn - Liên MT+ NL nước để làm giảm thiệt hại hệ. do khí hậu gây ra. Nêu được một số đặc điểm và - Một số đặc điểm về môi Bài 5: Vùng biển nước ta vai trò của vùng biển nước ta. trường BIỂN , tài nguyên - Toàn _ Chỉ trên bản đồ (lược đồ) thiên nhiên và việc khai MT phần vùng biển nước ta và một số thác tài nguyên thiên điểm du lịch, bãi tắm biển nổi nhiên vùng biển nước ta. 1
  2. tiếng. _ HS khá, giỏi biết những thuận lợi và khó khăn của người dân vùng biển. _ Có ý thức về sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác biển một cách hợp lí. Bài 6: Đất và -HS xác định được trên bản đồ - Một số đặc điểm về môi rừng vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên trường, tài nguyên thiên nhiên và việc khai thác tài - Toàn MT nguyên thiên nhiên của phần Việt Nam. Bài 8: Dân số + Nắm đặc điểm số dân và sự - Mối quan hệ giữa việc số nước ta tăng dân số của Việt Nam. dân đông, gia tang dân số + Hiểu: nước ta có dân số với việc khai thác môi đông, gia tăng dân số nhanh và trường (sức ép của dân số nắm hậu quả do dân số tăng đối với môi trường). nhanh. + Sử dụng lược đồ, bảng số - Bộ MT liệu để nhận biết đặc điểm số phận dân và sự tăng dân số của nước ta. + HS khá, giỏi nêu được những hậu quả do dân số tăng nhanh. + Ý thức về sự cần thiết của 2
  3. việc sinh ít con trong một gia đình. + Nắm đặc điểm của các dân - Mối quan hệ giữa việc số Bài 9: Các dân tộc, sự tộc và đặc điểm của sự phân dân đông, gia tăng dân số phân bố dân bố dân cư ở nước ta. với việc khai thác môi cư + HS khá, giỏi nêu được vì sao trường (sức ép của dân số dân cư ở nước ta có sự phân bố đối với môi trường). không đồng đều giữa các vùng - Bộ miền. MT phận + Trình bày 1 số đặc điểm về dân tộc, mật độ dân số và sự phân bố dân cư. + Có ý thức tôn trọng, đoàn kết với các dân tộc. Bài 11: Đồng -Nắm vị trí, đặc điểm, hình bằng Bắc Bộ dạng, địa hình, diện tích , sông ngòi, vai trò hệ thống đê ven - Bộ sông. MT phận -Ý thức bảo vệ đê đều, kênh mương. Bài 12: Người -Biết được người dân ĐBBB dân ở đồng chủ yếu là người kinh.-Yêu - Bộ bằng Bắc Bộ quý tôn trọng các đặc trưng HCM+MT phận truyền thống của dân tộc ở ĐBBB. 3
  4. Bài 13:Hoạt -Nắm được đặc điểm tiêu biểu động sản xuất của hoạt động trồng trọt và của người dân chăn nuôi , quá trình sản xuất - Bộ ở ĐBBB lúa gạo của người dân ở Đ HCM+MT phận BBB.- Trân trọng kết quả lao động. - Nêu được các loại hình giao - Nâng cấp , mở rộng Bài 14:Giao thông vận tải. thông và các phương tiện giao đường giao thông. Cải tạo , thay mới các phương thông. - Vai trò của đường bộ và tiện giao thông cũ kĩ phương tiện ôtô . =>Tiết kiệm năng lượng, - Đặc điểm phân bố đường không gây tiếng ồn, không - Bộ MT+NL giao thông, xác định trên lược khói, bụi. phận. đồ. - Ý thức và chấp hành luật giao thông , bảo vệ đường giao thông. Tham gia giao thông và bảo vệ môi trường. -Nêu được tên các châu lục và - Dân số đông nhất các Bài 17, 18: các đại dương.- Đặc điểm địa châu lục(3875 triệu người) Châu Á lí tự nhiên của châu Á.- Nêu phân bố không đồng đều.- được đặc điểm dân cư và sự Nhu cầu sinh hoạt cao , - Bộ MT+NL phân bố dân cư, mốt số hoạt môi trường không đủ đáp phận. động của người dân châu Á.- ứng=> khai thác tài Ý thức xây dựng và bảo vệ nguyên thiên nhiên bừa môi trường bãi=> môi trường ô 4
  5. nhiễm….. -Nhận biết được đặc điểm dân -Mối quan hệ giữa việc số Bài 19, 20: Các nước láng cư và hoạt động kinh tế chủ dân đông, gia tăng dân số giềng của Việt yếu của các nước láng giềng với việc khai thác môi Việt Nam; Trung Quốc. trường.-Dân số tăng nhanh Nam - Bộ ảnh hưởng đến đời sống, MT phận hoạt động kinh tế, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên. Bài 21: Một -Nhận biết được đặc điểm dân -Mối quan hệ giữa việc số nước ở cư và hoạt động kinh tế chủ dân số với việc khai thác yếu và người dân châu Âu. môi trường, hoạt động Châu Âu. - Liên MT kinh tế, khai thác nguồn hệ. tài nguyên. -HS xác định được trên bản đồ Sử dụng có kế hoạch, Bài 23: Châu vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên không khai thác triệt để và Phi biết sử dụng tiết kiệm. châu Phi. - Liên - Thấy được mối quan hệ giữa -Yêu quý và bảo vệ động MT+NL hệ. vị trí địa lí với khí hậu, giữa thực vật qúy hiếm khí hậu với tực vật, động vật, động vật của châu Phi. -Đặc điểm về dân cư của Gỉam tỉ lệ sinh, nâng cao Bài24:Châu người dân Châu Phi. dân trí; khai thác sử dụng - Bộ Phi (tt) MT - Đặc điểm văn hoá kiến trúc tài nguyên thiên nhiên hợp phận Ai Cập lí; xử lí chất thải công 5
  6. nghiệp.- Bảo vệ vẻ đẹp của các công trình kiến trúc cổ -Nắm được việc dân số đông, tỉ lệ gia tăng dân số cao, dân trí thấp chất lượng cuộc sống thấp. - Nâng cao chất lượng cuộc sống với việc khai thác môi trường - Bài 25: Châu - Đặc điểm khí hậu, vai trò Mĩ quan trọng của rừng rậm nhiệt - Liên MT đới A-ma-dôn. hệ. -Bài 26: Châu Dân trí cao, tỉ lệ gia tăng dân Dân trí cao, khai thác môi Mĩ (tt) số thấp, chất lượng cuộc sống trường hợp lí, chất lượng - Liên MT cuộc sống cao. hệ. cao. - Hậu quả của việc khai thác, Khai thác tài nguyên biển Bài 27:Châu Đại Dương & sự cố trong quá trình khai thác hợp lí. - Liên MT vận chuyển tài nguyên biển. hệ. châu Nam Cực - Hậu quả của việc khai thác, Khai thác tài nguyên biển Bài 28: Các đại dương trên sự cố trong quá trình khai thác hợp lí. - Liên MT thế giới vận chuyển tài nguyên biển. hệ. 6

 

TOP Download

Tài liệu đề nghị cho bạn: